Ägg

Från Alla ska bada.

Foto: Pelle Lund


Jan:Foto: Pelle Lund
Att lägga ägg är förvisso ganska svårt.
Det är nog inget för gemene man.
Att lägga ägg så man får det runt och hårt.
Det är nog svårt för den som inte kan.
Och sedan skall man placera gulan rätt.
Det är nog synnerligen svårt som sagt.
Att lägga ägg är förvisso inte lätt.
Och särskilt om man aldrig ägg har lagt.

Lägg ett ägg! Lägg ett ägg! Lägg ett ägg,
så du själv får se!
Lägg ett ägg! Lägg ett ägg! Lägg ett ägg,
kanske kan du de'.
Lägg ett ägg! Lägg ett ägg! Lägg ett ägg,
som är stort och vitt.
Lägg ett ägg! Lägg ett ägg! Lägg ett ägg,
som är bara ditt.

Anders:
Att vara ägg är förvisso ganska knas.
Man skulle hellre vara advokat.
Men det kan man kanske bli i nästa fas
om man nu klarar sig från att bli mat.
Att vara ägg är förvisso fint ändå.
Det finns ett ljus här bakom skalets vägg.

Jan:
Ett litet ägg kan man alltid hoppas på
så sätt igång nu allihop! Lägg ägg!

Anders: Jan:
Lägg ett ägg!
Lägg ett ägg!
Lägg ett ägg,
i ditt lilla bo.
Lägg ett ägg!
Lägg ett ägg!
Lägg ett ägg,
som dom gör på Zoo.
Lägg ett ägg!
Lägg ett ägg!
Lägg ett ägg,
kan en gås, kan du!
Lägg ett ägg!
Lägg ett ägg!
Lägg ett ägg,
lägg det här och nu!
Lägg ägg!
Lägg ägg!


Lägg ägg!
Lägg ägg!


Lägg ägg!
Lägg ägg!


Lägg ägg!
Lägg ägg!

Båda:
Lägg ett ägg, lägg två
som du kan ruva på
när du känner dig grå
och vill ha nånting att hoppas på.

Anders: Jan:
Lägg ett ägg
Lägg ett ägg
Lägg ett ägg
Så ett frö
Sätt igång
Baka brö
Sjung en sång
Stryk ett streck
Koka knäck
Gör nåt nytt
Lägg ett ägg
Stek en pytt
Sätt en lök
Börja om
Starta upp
Fyll din bag
Riv en vägg
Odla skägg
Lägg ett ägg
Lägg ett ägg
Lägg ett ägg
Flyg din kos
öppna upp
Ring en tupp
Sätt en växt
Skriv en text
Bada Bo
Hämta Gert
Lägg ett ägg
Lägg ett ägg
Lägg ett ägg
Så ett frö
Sätt igång
Baka brö
Sjung en sång
Stryk ett streck
Koka knäck
Gör nåt nytt
Lägg ett ägg
Stek en pytt
Sätt en lök
Börja om
Starta upp
Fyll din bag
Riv en vägg
Odla skägg
Lägg ett ägg
Lägg ett ägg
Ropa hej
Tryck på "Play"
Sjung en blues
Kom igen
Lägg ett ägg
Tvätta Stig
Rena Rolf
Städa Sten

Båda:
Lägg ett ägg! Lägg ett ägg!
Lägg ett ägg! Lägg ett ägg!

Anders:
Tryck på On
Tryck på Från
Tryck på På
Tryck på Gå
Tryck på Play
That's Okey
Tryck på Flärp
Tryck på Värp

Båda:
Lägg ett ägg!


Tillbaka till huvudsidan