Dags

Från Alla ska bada.


Claes:
Nu är det dags! Nu är det dags!
Nu är det strax helt enkelt dags.
Ja, det är dags helt enkelt strax.
Strax dags helt enkelt! Just det, strax!
Nu är det dags! Nu är det dags!

Per:
Nu har vi väntat länge nog.
Nu har vi suttit fast-
Nu gäller det att byta bog
och bli entusiast.
Nu är det dags! Nu är det dags!

Knut:
Nu är det dags! Nu är det dags!
Nu är det strax helt enkelt dags.
Nu är det faktiskt väldigt dags!
Otroligt väldigt mycket dags.
Så fruktansvärt förbannat dags.
Så alldeles för jävla dags.
Så mycket mer än nånsin dags.
Så obeskrivligt jättedags.
Så mega-super-dunderdags.
Förstår ni mej? Nu är det dags!

Claes, Per och Knut:
Nu är det dags! Nu är det dags!

Thomas:
Jag skulle bara säga:
Nu är det dags!
Nu är det verkligen dags!
Jag tar det en gång till
för nu är det dags.
Nu är det verkligen dags!

Kerstin:
Nu är det äntligen dags.
Nu är det verkligen dags.
Now it is really time.

Alla:
It's time now!

Kerstin:
Nu är det verkligen dags.
Jetzt ist es endgültich zeit.
Maintenant enfine c'est le temp.

Alla:
Le temp!

Kerstin:
Nu är det verkligen dags.
Buenas horas al fin.
Stasera l'pra e qui.

Alla:
It's time now!

Kerstin:
Ja, det är dags strax.

Kör:
Strax är det dags!

Kerstin:
Ja, det är dags strax.

Kör:
Strax är det dags!

Alla:
Ja, det är utan tvekan så att när som helst så är det

Claes:
Da-a ...

Knut:
Da-a ...

Thomas:
Da-a ...

Kerstin:
Da-a ...

Alla:
Da-a-a-gs ...

Nu är det dags! Nu är det dags!
Nu är det strax helt enkelt dags!
Ja, det är dags helt enkelt strax.
Strax dags helt enkelt! Just det strax!
Nu är det dags! Nu är det da-a-a-gs!


Tillbaka till huvudsidan