Stort

Från Alla ska bada, 30-årsfesten.


Claes:
Det var en gång en liten man, som bodde i ett litet hus i ett litet land. Han hade en liten bil och ett litet arbete med en liten lön, så att han tjänade lite pengar och kunde försörja sig lite. Han hade också en liten TV-apparat och han prenumererade på en liten tidning, så att han kunde följa med lite grand vad som hände i det lilla landet. En gång när den lille mannen satt i sitt lilla hus och tittade på sin lilla TV fick han se en stor man, som sa att det lilla landet befann sig i en liten kris och därför lånat lite pengar utomlands för att det lilla landets lilla välstånd inte skulle äventyras.

Den lille mannen blev då lite bekymrad och den store mannen i den lille mannens lilla TV sa att det nu krävdes en stor insats av den lille mannen för att det lilla landet skulle kunna betala tillbaka det lilla lånet som det lilla landet tagit för att komma ur sin lilla kris. Den lille mannen gick då ut och gjorde en stor insats och kände sig lite nöjd. Men den store mannen sa att den lille mannens insats var alldeles för liten. Då blev den lille mannen lite irriterad och undrade om inte den store mannen också skulle kunna tänka sig att göra en insats för att hjälpa det lilla landet ur sin lilla kris. Den lille mannen tyckte rent av att den store mannen borde göra en stor insats eftersom den store mannen var så stor. Men då skrattade den store mannen den lille mannen rakt in i den lille mannens lilla ansikte och sa att den lille mannen kanske begrep sig på den lilla världen där den lille mannen levde sitt lilla liv, men i den stora världen där den store mannen levde sitt stora liv och där den lille mannens lilla liv ingick som en liten del, där gick det inte alls till på det lilla viset som den lille mannen tycktes inbilla sig. Den store mannen sa att det borde väl den lille mannen begripa, att om man är liten måste man göra en stor insats men om man är stor så räcker det att man gör en liten insats och eftersom den store mannen var så väldigt stor, så behövde han inte göra någon insats alls.

Då gick den lille mannen ut och gjorde en ännu större insats och till slut hade han gjort så många stora insatser att det lilla landets lilla lån betalats tillbaka och den lilla krisen var över. Den store mannen hade då blivit ännu större och fick knappt plats i den lille mannens lilla TV när han lovprisade sin egen förträfflighet för att det var han som hade hittat på att den lille mannen skulle göra alla dom här stora insatserna, så att det lilla landet fick tillbaka sitt lilla välstånd. Men just då tittade inte den lille mannen på sin lilla TV, för han hade blivit så liten att han inte längre fanns.


Tillbaka till huvudsidan