Historien om Gösta och frk Lisa B. Persson

En sång från Bara Ben, En himla många program.

Text och musik: Knut Agnred


Säg har nu hört historien om fröken Lisa Persson
Som stämde träff men Gösta vid lyktstolen på bron,
Så fröken Lisa gick till staden, för att köpa sig en dress
hon skulle handla flera hattar, och ta på sig den som var bäst.
Så kom hon hem med famnen överfylld av påsar.
Hon börja' öppna dem, det var ett tjugotal.
Men då sp ringde telefonen
Gösta fråga' "säg kommer du snart?"
Men Gösta måste vänta tills Lisa provat klart.

Det gick en timme och Gösta börja' frysa
med hatt och rock och rosor i sin hand
Då börja' det att snöa, men han stanna troget kvar
och när veckan var till ända hade han väntat många dar
Men efter fyra veckor låg snön höggt över hatten
han hade ont om luft men känslorna fanns kvar.
Långt in i snöhögen han ropa: Kära Lisa, säg kommer du snart?
Men Gösta måste vänta tills Lisa provat klart.

Och i sin lägenhet satt vår fröken Lisa Persson,
hon prova hattar som hon köpt för länge sen.
Och fastän våren hade kommit och all snå hade töat bort
Så hade Lisa aldrig tänkt på att kanske Gösta hade gått.
Men ner vid bron stod ett skelett med vissna rosor
där hade hatt och rock blivit upplösta till mull
Nu får hon söka sig en annan, nån som väntar tills hon är klar.
Ja, Lisa måste vänta, för Gösta har väntat klart.


Tillbaka till huvudsidan