Du kan bli nåt

Från Hagmans konditori

Knut Agnred: Anders Eriksson
Jan Rippe: Per Fritzell
Anders Eriksson: Jan Rippe
Per Fritzell: Knut Agnred
Fru Hagman: Pernilla Emme


Knut Agnred:
Bababa baba osv

Jan Rippe:
Ja du kan bli nåt
det hör man när man hör dig
ja du kan bli nåt
det kan gå vägen för dig

Anders Eriksson:
Du kan ju sjunga
helt enkelt riktigt bra
baba baba...

Knut Agnred:
Så här baba baba...

Per Fritzell:
Du kan bli nåt
ja du har talang
med bebeb tetete

Anders, Per, Jan:
Ja du kan bli nåt
du kan bli vår nye rockidol
med dit bibi

Knut Agnred:
Javisst bababa...

Anders, Per, Jan:
Du passar ju bäst
när det bara svänger
Och får gå loss ajajaj

Per Fritzell:
Du passar inte
på advokatkontor

Jan Rippe:
Och inte heller
att sälja skor

Anders Eriksson:
Nej du ska sjunga
så det svänger eller hur
med ditt baba baba

Knut Agnred:
Alright babababa...

Anders, Per, Jan:
Ja du kan bli nåt
det hör man ju så tydligt
med dit bibib...
du måste ta chansen
du kan bli riktigt stor
med dit bibi

Knut Agnred:
Alright babababa...

Anders, Per, Jan:
bababa...
Du passar ju bäst
när det bara svänger
och får gå loss ajajaj

Per Fritzell:
Du passar inte
som läroverksadjunkt

Jan Rippe:
Och kroppsarbete
nej det är för tungt

Anders Eriksson:
Nej du ska sjunga
så det svänger, eller hur
med dit bababa

Knut Agnred:
Alright babababa...

Anders, Per, Jan:
Ja du kan bli nåt
det hör man ju så tydligt
med dit bibi...
Du måste ta chansen
du kan bli riktigt stor
med dit bibi

Knut Agnred:
Alright babababa...

Knut, Anders, Per, Jan:
baba baba...


Tillbaka till huvudsidan