Fashion

Från: Hajen som visste för mycket.

Text och musik: Claes Eriksson


Paxies, Limpa, Timping-djoffers, Pape and goy.
Piff and poy
Tiddles, Murties, Unispillfits. Ronk a pom
hom, hom, hom...

Fashion is a trom and tizz, oh Barbie!
Fashion is a trom and tizz!
Fashion is a trom and tizz, oh Barbie!
Fashion is a trom and tizz!
Fashion is a trom and tizz!
Oh-oh-oh!
Miffel is a coy to brizz.
Fashion is a trom and tizz!

Noiferdiff, Nopmist, Loveridgepulver, Dig on rink
Huff on hink.
Colferhoy, Zinkzock, Tocklenader. Dint a donk
pudelponk...

Fashion is a trom and tizz, oh Barbie!
Fashion is a trom and tizz!
Fashion is a trom and tizz, oh Barbie!
Fashion is a trom and tizz!
Fashion is a trom and tizz!
Oh-oh-oh!
Miffel is a coy to brizz.
Fashion is a trom and tizz!

Fashion is a trom and tizz, oh Barbie!
Fashion is a trom and tizz!
Fashion is a trom and tizz, oh Barbie!
Fashion is a trom and tizz!
Fashion is a trom and tizz!
Oh-oh-oh!
Miffel is a coy to brizz.
Fashion is a trom and tizz!

Fashion is a trom and tizz, oh Barbie!
Fashion is a trom and tizz!
Fashion is a trom and tizz, oh Barbie!
Fashion is a trom and tizz!
Fashion is a trom and tizz!
Oh-oh-oh!
Miffel is a coy to brizz.
Fashion is a trom and tizz!


Tillbaka till huvudsidan