Du måste bli brutal och rå

Från: Lyckad nedfrysning av herr Moro.

(You always hurt the one you love)

D. Fisher / A. Roberts / C. Eriksson

Anton Puma: Knut Agnred
Benny Friedman: Per Fritzell
Sven Miller: Jan Rippe
Magda Moro: Kerstin Granlund


Magda:
Du måste bli brutal och rå
och slå dej fram så aggressiv.
Dom andra ska du trampa på
som var dom gjorda av saliv.
Och aldrig får, bredvid du stå
så försynt beskedlig och naiv
om du till slut ska kunna få
ett bekvämt och ganska trevligt liv.

Du måste bli brutal och rå
och slå dej fram så aggressiv.
Dom andra ska du trampa på
som var dom gjorda av saliv.
Och aldrig får, bredvid du stå
så försynt beskedlig och naiv
om du till slut ska kunna få
ett bekvämt och ganska trevligt liv.

Sven, Anton, Benny:
Du måste bli brutal och rå
och slå dej fram så aggressiv.
Oss andra ska du trampa på
som vi vore av saliv.

Magda:
Och aldrig får, bredvid du stå ...

Sven, Anton, Benny, Magda:
så försynt beskedlig och naiv
om du till slut ska kunna få
ett bekvämt och ganska trevligt liv.


Tillbaka till huvudsidan