Sven Göran Brun

Från: Lyckad nedfrysning av herr Moro.

Text: Claes Eriksson.

Originalmelodi: Sweet Georgia Brown.


Monika:
Livet vill, vad man gör det till
sa Sven Göran Brun
Man får ej begränsa sej
sa Sven Göran Brun.
Fast och låst, blir alltid blåst
sa Sven Göran Brun.

Från jobb fick han spark
men när han tog mark
reste han sej direkt och sa:
"Sparken från mitt jobb
är nog bra, så den kan ja´
byta mot en bob!"

Kan det gå, illa då
när man flyter så, ovanpå?
Avundsjukt man
besjunger mjukt, han ...
Sven Göran Brun!

Alla:
Livet vill, vad man gör det till
sa Sven Göran Brun
Man får ej begränsa sej
sa Sven Göran Brun.
Fast och låst, blir alltid blåst
sa Sven Göran Brun.

Från jobbet fick han spark
men när han tog mark
reste han sej direkt och sa:
"Sparken från mitt jobb
är nog bra, så den kan ja´
byta mot en bob!"

Kan det gå, illa då
när man flyter så, ovanpå?
Avundsjukt man
besjunger mjukt, han ...
Sven Göran Brun!
Brun Göran Sven!
Sven Göran Bru-u-un!


Tillbaka till huvudsidan