Vår värld är ingen vicevärld

Från: Lyckad nedfrysning av herr Moro.

Text: Claes Eriksson.

Originalmelodi: Ne´Lieti Calici.


Gino:
Vår värld,
är en värld, ingen vi-ice-värld!
Det är samma sorts värld för oss alla!
Vår värld,
är en värld, ingen vi-ice-värld!
Där vi mindre bemedlade bor.
Det kan se ut som om det finns
en bättre värld för ett fåtal.
En värld som är mycket bättre
än vår att leva i-i...
Men vi,
vi vill tro, vi bebo samma värld
och det finns ingen vi-icevärld

Övriga:
Jaaa! Slippa tro, på-å-å en dum
vi-i-ice-värld!
Jaaa! Slippa tro, på-å-å en skum,
vi-i-ice-värld!

Monika:
Vår värld,
den är vår och nån vi-icevärld
vill vi slippa besöka någonsin!
Vår värld,
den är vår och nån vi-icevärld
finns det ej nåt behov alls utav!
Gå ut och sök din rätta plats!
Och om du blir undanskuffad
av någon som påstår sej höra
den bättre världen ti-ill...
Säg då,
att vi har bara ett exemplar
så det finns ingen dum vi-ice-värld!

Övriga:
Jaaa!

Alla:
Det finns,
blott en värld, ingen vi-icevärld!
Dit just vi skall behöva förpassas.
Det finns,
blott en värld, ingen vi-ice-värld!
Och den världen är vår allihops.

Monika:
Ibland kan man få känslan av...
Gino:
...att vi ska hålla till godo...
Monika:
...med just den värld vi har fötts i.

Gino:
En enkel vice-värld!

Båda:
Jaaa!

Alla:
Men vi,
vill bebo samma värld slippa tro
att det finns så helt olika världar!
Nej vi,
vill bebo samma värld slippa tro
att det finns någon dum vice-värld
Ja! Ja! Någon dum vice-värld!
Ja! Ja! Någon dum vice-värld!
Viiice-värld!


Tillbaka till huvudsidan