Öppna ditt fönster

Från: En himla många program.


Öppna ditt fönster, släpp in lite sot
för den luft som kom från Ruhr,
det är bättre än du tror.
Sätt på dig gasmask och le och var glad,
en nypa svavel ska man ha.
Ett kilo fosfor skadar inte nån,
och utan zink blir dagen trist och lång.
Att en och annan gädda dör,
det är väl inget vi rår för.
Tänk att få fylla haven med uran,
och att försura sjöar hela dan.
Man måste hålla sig ajour,
ja, det är enkelt käre bror.


Tillbaka till huvudsidan