Dokument bortifrån

Från: En himla många program.

Programledare: Anders Eriksson
Birgit Siggesson: Kerstin Granlund
Olle Åkerstork: Peter Rangmar
Goja: Jan Rippe

Detta är TV-versionen, se även radioversionen.


Programledaren:
Välkommna hit till dokument bortifrån. Läget emellan öst- och ostasien har nu förvärrats ytterligare. Efter mordet på den lake sektprästen Jai Zezings bror, Icing har de revaliserande grupperna i Balibalibergen dragit ner i Balabaladalen och där stött på Smalasmalarörelsen under ledning av Kalakolajuryn Jazi Farin. Efter 14 års hårda strider lär nu Jazi Farin och hans terrorister återtagit det dike som alltsedan krigsutbrottet för snart 100 år sedan skilt de båda grupperna åt. Vi skall ikväll diskutera hur allvarligt läget egentligen är och har därför bjudit hit två experter på området. Nämligen Birgit Siggesson, professor i etologi och Olle Åkerstorp, framtidsforskare. Välkomna.

Birgit:
Tack...

Programledaren:
Vet man idag var de olika grupperna står rent ideologiskt?

Birgit:
Ja, det är ju en omöjlig fråga att svara på. Rent religöst sett så är ju Jazi Farins rörelse oerhört fundamentalistisk, och får betecknas som den krigförande parten.

Programledaren:
Olle?

Olle Åkerstorp:
Ja, samma sak gäller ju andra sidan med Jai Zezing och hans grupp PRFNP, som väl man anser vara fundamentalister men som man idag vet väldigt lite om. Helt klart är dock att fraktioner har bildats inom båda grupperna, vilket har lett till svåra strider sinsemellan. Skottlossning har pågått varje dag, och hela området är minerat.

Programledaren:
Ja Birgit, du besökte området i förra veckan. Vad är ditt intryck av vad du såg?

Birgit:
Total förvirring råder i området. Stämmningen är kaotisk. Ingen vet vem som skjuter på vem. Ingen vet NÄR det smäller, ingen vet VAR det smäller, ingen vet HUR det smäller och ingen vet OM det smäller...men alla vet ATT det smäller.

Programledaren:
Hur stora är chanserna till fred inom en snar framtid?

Olle:
Ja, mycket små. Båda sidor har tappat greppet om situationen och ingen vet längre varför man slåss. Jag tror personligen på att dom tror att dom andra har en tro som dom inte tror att dom andra tror på.

Programledaren:
Tack för att ni kom. Därmed skall vi lämna...


Tillbaka till huvudsidan