Trafiksäkringsverket

Från: En himla många program.

Speakerröst: Anders Eriksson
Man i bil: Rolf Allan Håkansson


[en bil kommer körande på en väg]

Speaker: Stopp! [Bilen tvärnitar] Lätta på gasen. Nu är det dags att meddela ändrad skatteinkomst för alla skatteskyldiga med motorfordon med en etta som slutsiffra och som har upphört innan den förste och glöm inte att lyssna på sjörapporten i din kommun.


Tillbaka till huvudsidan