Macken TV-serien på scen

2016


Lorensbergsteatern fyller 100 år. Det firas med att Macken, som fyller 30 år, spelas på scen, 100 gånger. Kerstin Granlund ersätts av Charlott Strandberg och Peter Rangmar av Lasse Beischer och Thomas Hedengran.

Texterna är tagna från serien Macken så vissa skillnader kan förekomma.

Akt 1

Akt 2


Tillbaka till huvudsidan