Monopol

Från: Monopol.

Text och musik: Claes Eriksson

Clary Blomstedt: Kerstin Granlund


Clary Blomstedt:
Monopol, monopol, monopol, monopol …
Marknadsform som kännetecknas av
att det på en marknad endast finns
en säljare
samt att det inte finns
några näraliggande substitut
till monopolistens produkt
Monopol, monopol, monopol, monopol
Sällskapsspel med tärningar, sedlar med mera
som går ut på att genom en
kombination av tur och beräkning
lägga beslag på och bebygga
de "gator" som finns på spelplanen samt
att genom "hyror" från medspelarna
utarma dessa,
tills endast en spelare återstår.
Monopol, monopol, monopol, monopol.

Ett exempel på monopol
var vårt statliga TV-monopol
som vi var så förbannade på,
så vi bytte till en TV,
som var så kallat "fri"
och marknadsanpassad
men som strax hux flux
blivit en nytt …
Monopol, monopol, monopol, monopol …
Monopol!


Tillbaka till huvudsidan