Ovan där

Text: Jan Rippe.

Hämtad ur Elektroteknologsektionens sångbok, sång nr 120 (Chalmers Tekniska Högskola).


Ovan där, där Kalle helgon är.
Vi på E hans fana gärna bär.
Och av honom vi oss mycket lär,
vi förstår hans quack, quack bättre ovan där.

Quarl är den vi litar på.
Kalle är det som skall stå,
på vår önskelistas topp
när vardagen känns tung och grå.

Han skall läsas med finess,
och han tar dig ur tristess.
Av att läsa Kalle blir man aldrig less.

Ovan där...

Om någon gång känns vid,
att din humor är på glid
skall du genast läsa Kalle,
och du blir en individ

som med humor gör succé,
skynda på och du skall se.
Av att läsa Kalle blir du aldrig le'.

Ovan där...


Tillbaka till huvudsidan