Världen är full av dårar

Text och musik: Knut Agnred


 En ensam man med egna tankar i en värld
där alla sitter i en båt på samma färd.
En kurs är stakad, inga frågor som man blivit lärd.
Men mannen tänker och han undrar om det går
att ta en annan väg, att ta ett annat spår.
En farlig karaktär, han frågar det man inte får.

Världen är full av dårar
som sätter sin egen kurs.
När vi annars står bredvid och skrattar
vet dom att vi inte fattar.

Världen är full av dårar
som löser sin egen knut.
Där dom utan alla konventioner
hånade av miljoner
lämnar kvar sitt eko många år efter vårt klingat ut.

Han går försiktigt fram han tar en stilla ton
som blir en teori om vår evolution.
Då skriker gastarna, det skakar i en hel nation.
Han sitter inne med nånting som ingen vet
en egen tankegång om relativitet.
Bespottad hukar han så ensam på dum planet.

Världen är full av dårar
som åker sitt eget race.
På en bana full av större dårar
blir hans vägval alltid svåra.

Världen är full av dårar
som utför sin egen grej.
I en värld där våra vanor hotas
tycks det bäst att dåren motas.
Han är inte som vi andra,
vi som fogats till varandra.

I en upplyst verklighet
känns det som en märklighet
att några stämplas med tabu.
Låt det nu bli dårens tid,
låt oss bjuda rum och frid
och hoppas att han finns ännu.

Världen är full av dårar
som trampar sitt eget vin.
I en tråkig tid som blir allt trängre
tar dom alla andra längre.

Världen är full av dårar
som spelar sitt eget spel.
Låt dom träda fram ur sina gömmen,
ta din chans och gå mot strömmen.
Bana väg mot en ny era,
börjar en så kommer flera.

Världen är full av dårar...


Tillbaka till huvudsidan