Den politiska valsen

En sång från: Skruven är lös och Vardagsmat.


Denna politiska vals
är inte trovärdig alls
ty den har fått sin musik
helt ifrån vår politik
därför är den lite oberäknelig...

Ja denna valsmelodi
är en total parodi
på hela vår politik
ja detta stycke musik
är, så att säga en mördande drift med...

Våra politikers prat
och deras tjatiga tjat
Dålig är denna musik
men sämre är den politik
som man bedriver i vårt riksdagshus.

Vår politik av idag
är, som vår vals, väldigt svag.
Tack vare detta så blir
vår lilla vals, en satir
på all svenska politikerna...

Så om vi blott hade haft
människor med mera kraft,
som skötte vår politik
då skulle denna musik
ej vart bedrövlig som nu, utan helt enkelt...

Följsam och rik
rak som en spik
Nåt man begriper förutan tolk
(Ja, den skulle bli...)
Lätt att förstå
och höra på
nånting att älska för Sveriges folk

Politiken i praktiken ska va lik en skön musik,
en valskonsert, som den här.
Diskussioner och motioner ska va toner i ett kör,
som ni hör!
Inga alls ska vara falska i vår vals ska allting bli,
harmoni!
Inga falska toner och spekulationer någonstans!
En politiker bör
ha ett skapligt gehör,
så han kan få fason
på sin falskare ton.
En politiker bör
ha ett skapligt gehör
så att hans publik, får en rik, helt unik,
politik-mosaik av musik...

Följsam och klar
helt uppenbar,
nåt man begriper förutan tolk
(Den ska vara så...)
Lätt att förstå,
och höra på,
nånting att älska för Sveriges folk

Men sådan är inte alls
våran politiska vals,
ty den har fått sin musik,
helt ifrån vår politik.
Därför är den lite oberäknelig, för dig,
och mig!


Tillbaka till huvudsidan