Cirkulation

Från: Spargrisarna kan rädda världen

Sång: Knut Agnred
Claes Eriksson
Anders Eriksson


Knut:
Det pratas så mycket i samhället nu
Och pratas det inte så bloggas det ju
Och bloggas det inte så twittras det, ja
Det finns så många sätt att
kommunicera på idag

Det mejlas, det chattas, det messas och skrivs

Knut, Claes och Anders:
Det är inte klokt, sån trafik som bedrivs
Så fort man är vaken och har klivit upp
Så måste det förmedlas ut till sin egen Facebookgrupp

Knut:
Vi ses och vi umgås alltmera per skärm

Knut, Claes och Anders:
Och orden far runt i en jättestor svärm
Förkortade fraser som mottas och sänds
Och trollar fram mitt nya jättemoderna sköna friends

Men att ständigt finnas i en existens
Inuti en cybervärld kan få som konsekvens
Att man på sikt
Går upp i vikt
Man umgås elektroniskt, rör sig inte alls
Märker kanske inte att man sakta överfalls
Utav en mör
Diskret rondör
Fast man cirkulerar i en annan sfär
är cirkulationen bara helt imaginär
Den är ett lopp Helt utan kropp

När allt cirkulerar omkring som det gör
Så bör inte kroppen bli kvar utanför
Den kan involveras trots sin konstruktion
Och också vara med och känna lite cirkulation

Knut:
Blodet vill ju cirkulera

Claes och Anders:
Alla mår bra av cirkulation

Knut:
Kroppen trivs med att rotera

Claes och Anders:
Alla mår bra av cirkulation

Knut:
Res dig ur den sköna stolen

Claes och Anders:
Alla mår bra av cirkulation

Knut:
Jorden snurrar på runt solen

Claes och Anders:
Alla mår bra av cirkulation

Knut:
Man kan fastna i en vana

Claes och Anders:
Alla mår bra av cirkulation

Knut:
Man kan ta en annan bana

Claes och Anders:
Alla mår bra av cirkulation

Knut:
Cirkulera, variera

Claes och Anders:
Alla mår bra av cirkulation

Knut:
Stanna inte och parkera

Claes och Anders:
Alla mår bra av cirkulation

Knut, Claes och Anders:
Vad går allting ut på?
Finns det någon plan?
Eller ska man ta det som det kommer under dan?
Och cirkla på
I cirklar små
Ska man ta en paus?
Ska man lägga av?
Vila sig en stund ifrån att alltid vara nav
I denna snurr
Av larm och surr
När man tänker efter som man gör ibland
Är det rätt sympatiskt att få vila lite grann
Och söka ron
I sin person
Och vila tron
På cirkulation


Tillbaka till huvudsidan