Så skall det gå till Första sången

Från: Spargrisarna kan rädda världen

Sång: Knut Agnred


Det är ett rimligt krav
Att det man ej vill ha
Och ej har nytta av
Och inte tycker är så bra
Skall gå att kasta bort
När det är ur funktion
Och sedan få transport
Till någon sorts miljöstation
Och så behåller man
Det man har glädje av
Den tid man vill och kan
Det är ett mycket rimligt krav
Och så skall det förbli
Allt uti vått och torrt
En del behåller vi
Alltmedan annat kastas bort
En del förvaras skall
Av dem som kan och vill
En del blir sopavfall
För det är så det skall gå till


Tillbaka till huvudsidan