In i det sista

Från: Spargrisarna kan rädda världen  

Sång: Anders Eriksson, Jan Rippe, Claes Eriksson, Knut Agnred
 


 

Jan:
Domedagsprofeter
Eller vad det heter
Målar ofta upp en dyster bild  

Knut:
Framtiden framför oss
Kommer och förstör oss
Framtiden tycks redan nu förspilld  

Claes:
Men det är förhastat
Innan alla kastat
Yxorna i sjön och tryckt på stopp  

Anders:
Måste vi väl samla
Alla unga, gamla
För om det finns liv så finns det hopp  

Alla:
Allt kan hända
In i det sista
Allt kan vända
In i det sista
Vi gör vågen
Spänner bågen
In i det sista
Ända in i mål  

Positiva
In i det sista
Konstruktiva
Vill vi bevista
Sista dansen
Och ta chansen
In i det sista
Ända in i mål  

Vi skrapar rosten
Av framridsfarkosten
Och ur komposten
Vaskar vi fram  

Nya idéer
Nya sucéer
Nya troféer
Nya program  

I all den bråte
Som, Gud förlåte
Var undersåte
Klämt ut miljön  

Växer en planta
Med obekanta
Men intressanta
Spännande frön  

Än kan det spira
Sköra och skira
Tankar att vira
Runt våra skal  

Men enligt bevisen
Och expertisen
Står kon på isen
Och isen är hal  

Jan:
Framtidsperspektivet
Ska förgylla livet
Inte kännas som ett dystert hot  

Knut:
Kliver vi ur sängen
Då är ju poängen
Något som vi vill se fram emot  

Claes:
Så ska det ju vara
För Guds barnaskara
Och för alla andra, givetvis  

Anders:
Om uppgivenheten
Varit på tapeten
Är det faktiskt tvärtom nu precis  

[Alla fyra spelar varsitt mellanspel]  

Alla:
Pessimister, pessimister
Förenen eder
För som våran mattemagister
Från sin kateder
Sa och lärde ut
Ni kan absolut
Ge utvecklingen skjuts
För minus och minus blir plus  

Allt kan hända
In i det sista
Allt kan vända
In i det sista
Vi gör vågen
Spänner bågen
In i det sista
Ända in i mål  

Positiva
In i det sista
Konstruktiva
Vill vi bevista
Sista dansen
Och ta chansen
In i det sista
Ända in i mål  

In i det sista
In i det sista
In i det sista
In i det sista
In i det sista
In i det sista


Tillbaka till huvudsidan