Skörgårdskväll

Från: Spargrisarna kan rädda världen

Sång: Knut Agnred, Jan Rippe, Anders Eriksson och Claes Eriksson


   

Knut:
Det är kväll i Sverige nu
Efter en ganska vanlig da’
Ja, det var en vanlig dag
Varken bra eller mindre bra  

Jan:
Ingenting ovanligt inträffade
Allting flöt på helt okej
Det är kväll i Sverige nu
Svenskarna går och lägger sig  

Knut och Jan:
Olle, Monika
Niklas och Björn och Marie och Jonny
Ulla, Valdemar
Penti och Liz och Pascal
Soran, Najeeba och Fulumirani
Och Mitra och Felka och Troy och Basir
Calibor, Pedro och Bel
Nu går de alla till sängs  

Anders:
Men det är klart
Alla går inte till sängs  

Claes:
Många svenskar tycker om
Att den dag som gått förlängs  

Alla:
Gunnar, Liselott
Jenny och Siv och Katrin och Bertil
Petra, Samuel
Vollmer och Frans och Enlai
Dasha, Padmini och Alesandese
Och Tzadok, Hasina och Lin och Abdul
Sheridan, Kesi och Dai
Har ännu ej gått till sängs  

Det är kväll i Sverige nu
Ett land bland alla länder
Där som i andra länder
Bra och dåligt händer  

Natten börjar sakta att skaffa sig ett
Litet övertag
Och på skilda sätt går nu
Svenskarna mot sin nästa dag  

Olle, Monika
Ja, det var dem som vi sjöng om förut
De som gått till sängs
Men vi sjöng också en vers
Om att Padmini och Alesandese
Och flera med dem ännu inte lagt sig
Hur som helst, dagen är slut
Ja, den är över nu, men
Snart är det morgon igen
Ja, snart är det morgon igen


Tillbaka till huvudsidan