Spargrisarna kan rädda världen

Från: Spargrisarna kan rädda världen

Sång: Knut Agnred, Claes Eriksson, Anders Eriksson, Jan Rippe


Kan jag låna er uppmärksamhet
Så får ni utav mig i retur
Sång som är rak och konkret
Om ett utrotningshotat djur
Det var vanligt en gång i vårt land
En symbol för det liv som var tryggt
Men vi ändrade oss lite grand
och vi jagade det på flykt

Och så började vi mera leva i tron
På en tillväxtens kraft och konstant konsumtion
Som i evighet skall göra varje person
Både lycklig och glad i en lycklig nation

Men nu när resurserna tryter
Och nu när de smälter, polarisarna
Är det nog dags att vi byter
Den kurs som har sats av basarkisarna
Och hedrar det djur
Som all shoppingkultur
Nästan har rotat ut
Alltså spargrisarna

Spargrisarna kan rädda världen
De kan ge pengar, tro och hopp
Och härbärgera stora värden
I sin bastanta lergodskropp
Jorden som vi älskar och beundrar
Den som ger oss maten på vårt bord
Nu är den trött på att vi plundrar
Vi måste spara på vår jord

Det förstår ju ett barn, man kan inte ta ut
Mera än det som finns för då blir absolut
Mindre än ingenting var av det som förut
Tycktes finnas och då är det ohjälpligt slut

Spargrisarna kan rädda världen
Så att vi åter framtidstror
Leta nu fram en gris och bär den
Till hedersplatsen där du bor
Vi som vart med en stund på färden
Upprepar så gärna vår propå
Spargrisarna kan rädda världen
Men de ska vara många då

Spargrisarna kan rädda världen
De kan ge pengar, tro och hopp
Spargrisarna kan rädda världen
Med sin bastanta lergodskropp

Spargrisarna kan rädda världen
Ja så lyder vår lilla propå
Spargrisarna kan rädda världen
Men de ska vara många då
Spargrisarna kan rädda världen
Men de ska vara många då
Spargrisarna kan rädda världen


Tillbaka till huvudsidan