Pompombröderna

Från: Tornado.

* - knack i golvet med en stav


I afton Pompomordens Pompomstämma. Ingen utan särskild Pompom-inbjudan är välkommen.

Pompomordföranden:
* * Pompombröder i Pompomorden. Pompomordens Pompomstämma förklaras härmed Pompomöppnad.

De övriga Pompombröderna:
Impom, pimpom, pelle pille pompom.

Pompomordföranden:
[Håller för näsan] Pompom.

De övriga Pompombröderna:
Pompom

Pompomordföranden:
Tack Pompombröder. Och vad skall vi göra nu?

De övriga Pompombröderna:
Peka på Pompom.

Pompomordföranden:
Just det, vi skall peka på Pompom.* * Peka på Pompom. Vad säger vi till Pompom?

De övriga Pompombröderna:
Hej, Pompom!

Pompomordföranden:
Vad tycker vi om Pompom?

De övriga Pompombröderna:
Bra, Pompom!

Pompomordföranden:
Vad skall vi tacka Pompom för?

De övriga Pompombröderna:
För att Pompom var så påhittig och grundade Pompomorden!

Pompomordföranden:
Vad säger vi till Pompom?

De övriga Pompombröderna:
Tack, Pompom!

Pompomordföranden:
Tack Pompombröder. Och vad skall vi göra nu?

De övriga Pompombröderna:
Spejarposen.

Pompomordföranden:
Just det, Pompombröder. Nu skall vi göra spejarposen.*

Alla:
En Pompom kom.
Två Pompom kom.
Tre Pompom kommer så småningom.
Hiiiiiiiiiiiiiiiii.

Pompomordföranden:
* * Tack Pompombröder. Och vad skall vi göra nu?

De övriga Pompombröderna:
Sjunga Pompomsången.

Pompomordföranden:
Just det, Pompombröder. Vi skall sjunga Pompomsången. * *

Alla:
Pompombröder, Pompombröder,
sjung vår pompom pompom pompom pompom pompom pompomsång.
Pompombröder, Pompombröder,
sjung vår pompom pompom pompom pompom pompom pompom sång.

Vart vi än vänder oss om
står en Pompombroder som
sjunger som vi, pompompom.
Ty det är ju våran pompom pompom pompom pompom pompom pompom pompom pompom pompom pompom pompom pompom pompom pompom pompom pompom pompom pompomsång.

Pompomordföranden:
Tack, Pompombröder. Och vad skall vi göra nu?

De övriga Pompombröderna:
Avlägga Pompomeden.

Pompomordföranden:
Just det, vi skall avlägga Pompomeden.
Pompombröder, bilda Pompomklungan.

De övriga Pompombröderna:
Pompomklungan, pompomklungan, pompomklungan,
pompomklungan, pompomklungan, pompomklungan,
pompomklungan, pompomklungan, pompomklungan,
KLAR!

Pompomordföranden:
Vi Pompombröder lovar. * *

Pompom.

De övriga Pompombröderna:
Att vara Pompomorden trogen,

Pompomordföranden:
* *

Pompom.

De övriga Pompombröderna:
och följa alla Pompomregler och Pompomlagar,

Pompomordföranden:
* *

Pompom.

De övriga Pompombröderna:
och inte avslöja Pompomhemligheter för någon som inte ärPompom!

Pompomordföranden:
Pompom. Upplös klungan.

De övriga Pompombröderna:
Upplös Pompomklungan, upplös Pompomklungan, upplös Pompomklungan,
upplös Pompomklungan, upplös Pompomklungan, upplös Pompomklungan.
Pompomklungan upplöst!

Pompomordföranden:
Pompombröder, dags för dagens Pompomhöjdpunkt. Vi har eventuellt en ny Pompombroder här ikväll som aspirerar på en Pompomplats i vår Pompomorden.

De övriga Pompombröderna:
En Pompomplutt, en Pompomplutt, en Pompomplutt,
en Pompomplutt, en Pompomplutt, en Pompomplutt.

Pompomordföranden:
* * Just det, en Pompomplutt. Skall vi ta in honom?

De övriga Pompombröderna:
In med Pompomplutten, in med Pompomplutten, in med Pompomplutten,
in med Pompomplutten, in med Pompomplutten, in med Pompomplutten,
in med Pompomplutten, in med Pompomplutten, in med Pompomplutten,
in med Pompomplutten, in med Pompomplutten, in med Pompomplutten,
in med Pompomplutten, in med Pompomplutten, in med Pompomplutten.

Pompomordföranden:
* * Pompombröder i Pompomorden, årets Pompompluttkandidat.

[De övriga Pompombröderna buar]

* * För att bli årets Pompomplutt, måste du genomgå ett Pompomprov. Först vill vi höra Pompompluttens namn.

Pompomplutten:
Sigurd Lind.

Pompomordföranden:
Pompompluttens yrke?

Pompomplutten:
Hjärnkirurg.

[De övriga Pompombröderna: sorlar]

Pompomordföranden:
Pompompluttens högsta önskan?

Pompomplutten:
Att få bli en Pompombroder.

Pompomordföranden:
* * Pompomprovet går nu in i Pompomfas två. Pompomplutten ombedesberömma Pompomorden.

Pompomplutten:
Pompomorden är en trevlig orden med kul och Pompom mest hela tiden.

Pompomordföranden:
* * Pompomplutten hörs inte. Tala högre Pompomplutt.

Pompomplutten:
Pompomorden är en trevlig orden med kul och Pompom mest hela tiden.

Pompomordföranden:
* * Pompomplutten hörs inte. Tala högre Pompomplutt.

Pompomplutten:
Pompomorden är en trevlig orden med kul och Pompom mest hela tiden.

Pompomordföranden:
* * Pompomplutten hörs inte. Tala högre Pompomplutt.

Pompomplutten:
Pompomorden är en trevlig orden med kul och Pompom mest hela tiden.

[Liten paus]

Hörde ni inte nu heller?... Va?... Det måste ni väl ha gjort?...Hallå!... Varför svarar ingen? Har ni gått ut?

Pompomordföranden:

[Gapande in i Pompompluttens öra]

Pompompompompompompompompompompompompom.....

[De övriga Pompombröderna: gapflabbar]

Pompomordföranden:
* *

Pompomplutten:
Pompomprovet går nu in i Pompomfas tre. Pompomplutten skall smaka på Pompomskon.

De övriga Pompombröderna:
Pom pompom pom pom. Pom pompom pom pom.
Varje liten Pompombror
måste äta Pompomskor.
Pom pompom pom pom. Pom pompom pom pom.
Varje liten Pompombror
måste äta Pompomskor.
Pom pompom pom pom. Pom pompom pom pom.
Varje liten Pompombror
måste äta Pompomskor.

[Jubel när Pompomplutten äter Pompomskon]

Pompomordföranden:
* * Pompomprovet går nu in i Pompomfas fyra. Pompomplutten skall tömma Pompompokalen.

De övriga Pompombröderna:
Pom pompom pom pom. Pom pompom pom pom.
Varje liten Pompomponk
måste dricka Pompomsponk.
Pom pompom pom pom. Pom pompom pom pom.
Varje liten Pompomponk
måste dricka Pompomsponk.
Pom pompom pom pom. Pom pompom pom pom.
Varje liten Pompomponk
måste dricka Pompomsponk.
Pom pompom pom pom. Pom pompom pom pom.

[Jubel när Pompomplutten har druckit upp innehållet i Pompompokalen]

[Det kommer bubblor ur Pompompluttens mun]

Pompomordföranden:
* * * Pompomprovet går nu in i Pompomfas fem. Pompomplutten skall leta efter sin Pompomplats.

De övriga Pompombröderna:
Pom pompom pom pom. Pom pompom pom pom.
Varje liten Pompommats
måste ha en Pompomplats.
Pom pompom pom pom. Pom pompom pom pom.
Varje liten Pompommats
måste ha en Pompomplats.
Pom pompom pom pom. Pom pompom pom pom.
Varje liten Pompommats
måste ha en Pompomplats.
Pom pompom pom pom. Pom pompom pom pom.

[Pompomordföranden och De övriga Pompombröderna skjuter med pilbågar på Pompomplutten, och gapskratt uppstår]

Pompomordföranden:
* * Pompombröder. Härmer upphöjes årets Pompompluttkandidat Sigurd Lind till årets Pompomplutt.

De övriga Pompombröderna:
Pom pompom pom pom. Pom pompom pom pom.
När en Pompomplutt blir stor
kan han bli en Pompombror.

Pompomordföranden:
* * Pompombröder. Pompomordens Pompomstämma Pompomförklaras härmed Pompomavslutad.

De övriga Pompombröderna:
Impom, pimpom, pelle pille pompom.

Pompomordföranden:
[Håller för näsan] Pompom.

De övriga Pompombröderna:
Pompom

[Harklingar]

Civilklädd Pompombror 1:
Nä, det är ju kul att få vara lite galen ibland.

Civilklädd Pompombror 2:
Ja, speciellt när man som jag har ett så ansvarsfullt jobb.

Civilklädd Pompombror 3:
Det är roligt att få koppla av lite och skoja till det med nånibland.

Civilklädd Pompombror 4:
Ja, det är ju tur att man har humor.

Civilklädd Pompombror 5:
Som advokat har man ju inte så roligt på dagarna precis.

Civilklädd Pompombror 6:
Jag tycker det är skönt att ha den här ventilen med spex ochgo' stämning i glada vänners lag.

Civilklädd Pompombror 7:
Ja, lite tokig måste man allt få va' ibland. Men under kontrolleradeformer givetvis.

Civilklädd Pompombror 8:
Tycker du det var obehagligt när vi skojade med dig så här?

Pompomplutten:
Nej, det var trevligt. Väldigt trevligt.

Civiklädd ordförande:
Våra ritualer kan vara lite påfrestande för vissa. Om maninte har rätta humorn, vill säga.

Pompomplutten:
Nej, det var väldigt skojigt och fyndigt alltsammans. Nästa gång,vad händer då?

Civiklädd ordförande:
Då skall du få bada i sirap.

Pompomplutten:
Åh... vad... roligt...


Tillbaka till huvudsidan