Reklam: Tornado Schampokam

Från: Tornado

Sång: Per Fritzell, Claes Eriksson, Peter Rangmar, Jan Rippe, Knut Agnred, Anders Eriksson.


Per:
Var eviga dag så måste du dra en kam genom håret men då ska det va:

Alla:
Tornado, Tornado, Tornado...

Per:
Om du har mjäll...

Anders:
... för det har du väl?

Per:
Mycket mjäll...

Anders:
... gå då inte omkring och dräll...

Per:
Nej rusa till affären och beställ

Alla:
Ja, kryp fram ur ditt damm, och köp dig en kam som tvättar och kammar, en schampokam Tornado, Tornado, Tornado!

Speaker:
Tornado Schampokam tvättar och kammar på samma gång..."


Tillbaka till huvudsidan