Ett telefonnummer

Text/Musik: Claes Eriksson.

Växeltefonist: Kerstin Granlund
Dag Urban Vilgot Rosén: Anders Eriksson
Harry Gren: Claes Eriksson
Fru Larsson: Kerstin Granlund
Assistent Stor: Claes Eriksson
Fröken Rydell: Kerstin Granlund
Assisten Stors assistentassistent: Claes Eriksson

En vanlig medborgares hopplösa kamp mot myndigheterna.


Växeltelefonist:
Förvaltningsförvaltningens huvudkontor.

Dag Urban Vilgot Rosén:
Jag heter Dag Urban Vilgot Rosén
och jag är ungkarl och bor vid allén
och jag är barnpedagogkonsulent
Nu vill jag klaga på lönen ni sänt
ja ni har dratt av hundrafem kronor mer.

Växeltelefonist:
Ja ni ska få tala med våran kamrer

Harry Gren:
Hallå ja det här är kamrer Harry Gren.

Dag Urban Vilgot Rosén:
Jag heter Dag Urban Vilgot Rosén
och jag är barnpedagogkonsulent,
det är nåt fel här på lönen ni sänt.

Harry Gren:
Ja jag kan tyvärr inte alls hjälpa er.

Dag Urban Vilgot Rosén:
Jaså?

Harry Gren:
Det blir fru Larsson, vår vice kamrer.

Fru Larsson:
Hallå ja fru Larsson, kamrerassistent. [mycket klämkäckt och glatt]

Dag Urban Vilgot Rosén:
Jo jag är barnpedagogkonsulent.

Fru Larsson:
Jaha?

Dag Urban Vilgot Rosén:
Och jag vill påpeka en petitess..

Fru Larsson:
Ja får jag besvära om namn och adress?

Dag Urban Vilgot Rosén:
Jag heter Dag Urban Vilgot Rosén
och jag är ungkarl och bor vid allén..

Fru Larsson:
Ja ni bör nog tala med assistent Stor
på vårt planeringsregisterkontor.

Dag Urban Vilgot Rosén:
Men kamrer Gren han sa att det gick…

Fru Larsson:
Ja jag kopplar över er, ett ögonblick.

Dag Urban Vilgot Rosén:
Men när jag nu ändå har er på trå´n…

Assisten Stor:
Assistent Stor på registerbyrån.

Dag Urban Vilgot Rosén:
Jo jag är barnpedagogkonsulent,
det är nåt fel här på lönen ni sänt
ja ni har glömt bort hundrafem kronor minst.

Assisten Stor:
Åh, så ni vill påstå att vi gått med vinst?
Det kan väl aldrig va möjligt ändå?

Dag Urban Vilgot Rosén:
Jo det är fel så vitt jag kan förstå.

Assisten Stor:
Ni ska få tala med fröken Rydell.

Dag Urban Vilgot Rosén:
Men kan jag få fråga en sak är ni snäll?

Fröken Rydell:
Fröken Rydell, assistentassistent. [mycket tråkig, släpig röst]

Dag Urban Vilgot Rosén:
Jo jag är barnpedagogkonsulent
och det är fel här på min lön som jag fick.

Fröken Rydell:
Ja ja ja jag kopplar över er ett ögonblick.

Dag Urban Vilgot Rosén:
Nej!!

Harry Gren:
Hallå ja det här är kamrer Harry Gren.

Dag Urban Vilgot Rosén:
Ja det var jag här igen Dag Rosén,
jag som var barnpedagogkonsulent.

Harry Gren:
Ni skulle ju prata med min assistent?

Dag Urban Vilgot Rosén:
Ja, men hon visste ingenting om det som hänt.

Fru Larsson:
Hallå ja, fru Larsson kamrerassistent.

Dag Urban Vilgot Rosén:
Jo det var jag här med lönen igen…

Fru Larsson:
Ha! Det var som katten, är ni kvar där än?

Dag Urban Vilgot Rosén:
Kan jag få prata med er i en minut?

Växeltelefonist:
Hallå, det är växeln, är samtalet slut?

Dag Urban Vilgot Rosén:
Nej då, jag hade fru Larsson på trå´n.

Assisten Stor:
Assistent Stor på registerbyrån.

Dag Urban Vilgot Rosén:
Lyssna nu på mig det gällde min lön…

Assisten Stor:
Namn och adress och ålder och kön?

Dag Urban Vilgot Rosén:
Jag heter Dag Urban Vilgot Rosén,
och jag är ungkarl och bor vid allén.

Assisten Stor:
Men, var det inte ni som ringde förut?

Dag Urban Vilgot Rosén:
Jo…

Växeltelefonist:
Hallå det är växeln, är samtalet slut?

Dag Urban Vilgot Rosén:
Nej!! Jag ville prata med assistent Stor…

Växeltelefonist:
Jag kopplar över er till hans kontor.

Assisten Stors assistentassistent:
Assistent Stors assistentassistent.

Dag Urban Vilgot Rosén:
Jo det är fel här på lönen ni sänt,det ska va mer i mitt lönekuvert.

Assisten Stors assistentassistent:
Ja det är fru Larsson som sköter sånt där.

Dag Urban Vilgot Rosén:
Men jag prata med henne förut…

Växeltelefonist:
Hallå det är växeln,är samtalet slut?

Dag Urban Vilgot Rosén:
Men snälla fröken, och ta det nu lugnt
jag måste väl nån gång få prata till punkt?

Växeltelefonist:
Nu stänger växeln, nåt annat ni vill?

Dag Urban Vilgot Rosén:
Ja jag vill ha hundrafem kronor till…

Växeltelefonist:
Ja men då ska ni tala med våran kamrer.

Dag Urban Vilgot Rosén:
Nej, jag donerar beloppet till er
det kan behövas, den saken är klar
så ni kan lösa in växeln ni har
och skicka fru Larsson på kurs några dar
och köp henne kola för det som är kvar!


Tillbaka till huvudsidan