Staketet

Från Vardagsmat


I begynnelsen fanns inga staket. Första världskriget låg ännu långt fram i tiden och ingen pratade fotboll. Människorna strövade fritt omkring på jorden utan att känna gränser. De slog sig ner där de fann det lämpligt och utvann föda och näring ur platsen. En plats som ägdes av ingen, men som det stod alla fritt att kalla sin egen den stund de stannade. Att göra anspråk på en plats och tillägna sig yta var ännu inte något som kommit i bruk och hade inga utövare. Tanken var inte bara främmande utan helt otänkt. Emellertid var den inte otänkbar skulle det visa sig och när Erlandsson satte upp sitt staket hade den redan börjat spridas. Det var världens första staket och många var de homo sapiens som kom och kliade sig i huvudet i förundran över den nya uppfinningen.

Erlandsson var en liten knepig neandertalare som inte fick vanliga idéer, utan affärsidéer. Han var praktiskt encellig, vilket gjorde honom effektiv och okomplicerad och när han förökade sig gjorde han det genom delning, där den andra delen blev en securitasvakt som enbart sysslade med indrivning och avhysning. Så uppstod det moderna samhället ur en liten enkel träkonstruktion och vi kan alla vårda minnet av denna lyckliga tilldragelse genom att upprepa ramsan:

Man kan nog säga att utvecklingen vände
när Erlandsson började ta upp arrende


Tillbaka till huvudsidan