Tornado

  1. Gôtt å leva
  2. Kärlek är större än bilar
  3. Leta efter pappa
  4. Ingen vet vad pappa gör i Köpenhamn


Tillbaka till huvudsidan